Rob Daviau

Tervező 14

Unmatched: Robin Hood vs. Bigfoot (2020)

Unmatched: Robin Hood vs. Bigfoot (2020) társasjáték

Unmatched: Árny & Köd (2020)

Unmatched: Árny & Köd (2020) társasjáték

Cthulhu: Death May Die (2019)

Cthulhu: Death May Die (2019) társasjáték

Fireball Island: The Curse of Vul-Kar (2018)

Fireball Island: The Curse of Vul-Kar (2018) társasjáték

Dinosaur Tea Party (2018)

Dinosaur Tea Party (2018) társasjáték

Mountains of Madness (2017)

Mountains of Madness (2017) társasjáték

Pandemic Legacy: Season 2 (2017)

Pandemic Legacy: Season 2 (2017) társasjáték

DownForce (2017)

DownForce (2017) társasjáték

Pandemic Legacy: Season 1 (2015)

Pandemic Legacy: Season 1 (2015) társasjáték

Risk Legacy (2011)

Risk Legacy (2011) társasjáték

Betrayal at House on the Hill (2004)

Betrayal at House on the Hill (2004) társasjáték

Illusztrátor 1

Mountains of Madness (2017)

Mountains of Madness (2017) társasjáték