Felhasználási feltételek

A Gremlin (gremlin.hu) szolgáltatást a Szupernap Bt. mint Szolgáltató működteti, a Szolgáltatás használatával te mint Felhasználó elfogadod az alábbi feltételeket.

1. A Felhasználónak a regisztráció során meg kell adnia valódi nevét és használatában lévő emailcímét, és ezeket aktualizálnia kell. A Szolgáltató személyazonosító igazolvány digitális másolatának bekérésével ellenőrizheti az adat helyességét. Amennyiben a felhasználó még nem töltötte be a 16. életévét, úgy születési dátumát is kötelező megadnia, illetve szülői engedélyt is be kell szerezni.

2. Magánszemély csak egy magánprofilt hozhat létre, nem magánszemély csak szervezeti profilt hozhat létre, a Szolgáltatónak jogában áll a profilok típusának megváltoztatása. A Szolgáltató bármely felhasználónevet szabadon megváltoztathat.

3. A Felhasználó bármikor felhagyhat a Szolgáltatás használatával, de biztonsági okokból profilja csak 15 nap után lesz törölve, ha ez idő alatt a Felhasználó bejelentkezik a rendszerbe, a profilja helyreáll. A Szolgáltató előzetes értesítés és indoklás nélkül korlátozhatja vagy törölheti a Felhasználó profilját, és megtagadhatja számára a Szolgáltatás további nyújtását.

4. A Felhasználó díjmentesen engedélyezi, hogy tartalmait a Szolgáltató tetszőleges felületen megjelenítse, illetve erre harmadik félnek további engedélyt adjon, és ez az engedély nem szűnik meg automatikusan a Felhasználó profiljának törlésével. A Szolgáltató dönthet arról, hogy a Felhasználó tartalmait hol jeleníti meg, illetve azokat észszerű mértékben módosíthatja, törölheti, illetve felszólíthatja a Felhasználót annak módosítására, valamint átruházhatja másik tag számára.

5. A Felhasználó vállalja, hogy a Szolgáltatás használata során betartja az Irányelveket.

6. A Felhasználó maga felel minden tevékenységért, amelyet a profiljával hajtanak végre, és felelősséget vállal minden tartalmáért. A Felhasználó vállalja, hogy kártalanítja a Szolgáltatót minden harmadik féltől származó igénnyel szemben, amely a Szolgáltatás használatával függ össze, és megtéríti a Szolgáltató ezzel kapcsolatos költségeit.

7. A Szolgáltató bármikor megváltoztathatja a Szolgáltatást, és kizár minden felelősséget a Szolgáltatásért.

8. A Szolgáltató jelen Felhasználási feltételeket bármikor egyoldalúan megváltoztathatja, erről a Szolgáltatáson keresztül értesíti a Felhasználót. Jelen szerződéssel kapcsolatos jogvita esetén a felek kikötik a Gödöllői Járásbíróság illetékességét.

Fogyasztói tájékoztató

A Szolgáltató adatai

Név: Szupernap Szoláltató Betéti Társaság
Székhely: 2100 Gödöllő, Kerengő u. 19.
Email: uzenet@gremlin.hu
Cégjegyzékszám: 13-06-068918
Adószám: 22366157-2-13
Bejegyző hatóság: Budapest Környéki Törvényszék Cégbírósága
Tárhelyszolgáltató: Host Europe GmbH (51149 Köln, Hansestrasse 111)

Árak

A Szolgáltatás alapfunkciói díjmentesek. Prémium funkciók vásárolhatók a pro tagság révén, ennek ára és feltételei a https://gremlin.hu/pro-tagsag oldalon érhetőek el. A Szolgáltatás funkcióról és működéséről részletes leírás a Súgóban található.

Panaszkezelés

A Szolgáltató az uzenet@gremlin.hu emailcímen vagy a https://gremlin.hu/uzenet-a-gremlinnek címen keresztül működtet ügyfélszolgálatot. Panasz tehető továbbá a Szolgáltató székhelyére (Szupernap Bt., 2100 Gödöllő, Kerengő u. 19.) címzett levélben is.

A Felhasználó panaszt tehet az EU Online vitarendezés platformján is, amely a https://ec.europa.eu/odr címen érhető el.

Fogyasztói jogvita esetén a Felhasználó az illetékes békéltető testülethez is fordulhat:
Pest Megyei Békéltető Testület
1055 Budapest, Balassi Bálint u. 25. IV. em. 2. ajtó
Telefon/fax: (+36-1) 792-7881
Honlap: http://pestmegyeibekelteto.hu/
Emailcím: pmbekelteto@pmkik.hu
Levelezési cím: Pest Megyei Békéltető Testület, 1364 Budapest, Pf.: 81